Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στον καθηγητή Λουκά Τσούκαλη