ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Ένωση Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου για το διάστημα 2018 – 2021 :

 

Πρόεδρος Μαμαλής Παναγιώτης
A’ Αντιπρόεδρος Αγγελετόπουλος Χαράλαμπος
B’ Αντιπρόεδρος Σίμος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας Ασημένιος Ιωάννης
Α’ Ειδικός Γραμματέας
Δαλαμάγκας Ευστάθιος
Β’ Ειδικός Γραμματέας Γαρουφάλης Δημήτριος
Ταμίας

 

Αναπληρωτής Ταμίας

Κρητικός Πέτρος

 

Σπανός Κωνσταντίνος

Μέλη
Αναγνωστόπουλος Ευθύμιος
Ζαμπέλης Κώστας
Θεοδώρου Χρήστος
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Μπεφών Άγγελος
Τσίκνα Μαρία
Χατζηπέτρος Χρήστος