Η Μαριανή Αδελφότητα

Η Μαριανή Αδελφότητα

Ο ιδρυτής του τάγματος γεννήθηκε το 1789 και στα δύσκολα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης εργάστηκε κοντά στους νέους, αφιερώνοντας τη ζωή του στη διαπαιδαγώγησή τους. Οι μοναχοί του τάγματός του ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο ιδρύοντας σχολεία, με αποστολή όχι μόνο τη μόρφωση αλλά και τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση των νέων.

Οι Μαριανοί Αδελφοί ανέλαβαν τα ηνία της διοίκησης των Σχολείων και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών το 1907, χωρίς, όμως να παραλείπουν την κοινωνική διάσταση της αποστολής τους. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της κατοχής οι Μαριανοί Αδελφοί οργανώνουν συσσίτια στις εγκαταστάσεις των δύο Σχολείων (τα οποία δεν λειτουργούν ως τέτοια), όπου παρασκευάζουν και μοιράζουν 3.000 μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση, προσφορά που αποτελεί πραγματική ανακούφιση για χιλιάδες πεινασμένους Αθηναίους και διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο του 1945.

Σήμερα, οι Μαριανοί Αδελφοί σε συνεργασία με τους καθηγητές, δασκάλους και διοικητικούς υπαλλήλους, συνεχίζουν την αποστολή τους για την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των νέων διαπνεόμενοι από τις αξίες της Παιδαγωγικής της Αγάπης, της Παρουσίας και της Απλότητας.