Κατηγορία: Μνήμες

Χρειαζόμαστε τις μνήμες σας, τις ιστορίες σας.

Πληθώρα τα «ονόματα» που πέρασαν από τα θρανία της Λεοντείου…
Κάθε μέρα, ακόμα και σήμερα, ανακαλύπτουμε κάποιους που δεν ξέραμε και καταγράφουμε: πολιτειακούς, πολιτικούς, εκκλησιαστκούς παράγοντες και ηγέτες, ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ανθρώπους με τεράστια κοινωνικο-οικονομική προσφορά. Και όλους αυτούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε βάθος χρόνου ενός αιώνα και πλέον…!

Ένα αόρατο διαχρονικό νήμα σαν να συνδέει όλους τους Λεοντιδείς, ένα νήμα κατασκευασμένο από τα αξιακά υλικά ενός, υπό τους Frères Maristes, ελληνο-γαλλικού σχολείου, ανήκοντος στα «ξένα και μειονοτικά»…
Κάπως έτσι αρχίσαμε, προχωρήσαμε και ανακαλύπταμε συνεχώς «ίχνη» Λεoντιδέων, στο πέρασμα των χρόνων. Σε αυτά λοιπόν τα ίχνη ανακαλύπτει κάποιος, πώς ένα Σχολείο μπορεί να δια-μορφώσει και να αφήσει το γενικό αποτύπωμά του στην ψυχή των μαθητών του.

Με όπλο την ποιότητα και την κατανόηση αυτού του αποτυπώματος, οι ίδιοι απόφοιτοι, πολίτες πια, είναι εκείνοι που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του πολιτισμού, που δεν είναι τίποτα άλλο από την συμπεριφορά και την συμβολή τους αντίστοιχα, στο ανθρώπινο κοινωνικό περιβάλλον, και, στην ανάπτυξη των τεχνών, της παιδείας, της φιλοσοφίας, των επιστημών. Αυτή η πολιτιστική δράση αφήνει τα ίχνη της. Περιέχει και ενσωματώνει όλη την ιστορία των ανθρώπων που έχουν ζήσει, εργαστεί και κατασκευάσει, αλλά επίσης και αξίες και πρότυπα: πρότυπα αισθητικής, πρότυπα ηθικής, πρότυπα συμπεριφοράς απέναντι στον συμπολίτη και στην κοινωνία αλλά και απέναντι στην φύση.