Κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πολλοί συναπόφοιτοι έχουν χώρους εστίασης ή διασκέδασης. Κάθε τέτοια πρωτοβουλία που μπορεί να γίνει και στέκι μας εμφανίζεται στη στήλη “Στέκια των Λεοντιδέων”.