XΟΡΗΓΟΣ whitetip

EΚΛΟΓΕΣ ΕΑΛΛ …25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Please log in or register to like posts.
News

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2025

ΤΗΝ 25Η Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 16:00-19:00

ΣΤΗΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί, η προκήρυξη των εκλογών και η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του και αφ’ ενός δημοσιεύεται υποχρεωτικά στον ιστότοπο της Ένωσης Αποφοίτων, αφετέρου δε αναρτάται υποχρεωτικά σχετική ανακοίνωση στην είσοδο αμφοτέρων των σχολείων στην Νέα Σμύρνη και τα Πατήσια και στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των αμφοτέρων σχολείων.

Λόγω του εκτάκτου και ανωτέρας βίας γεγονότος του Covid-19 (Κορωναιού) και δεδομένου ότι οι προθεσμίες που απαιτούσε το καταστατικό της Ένωσης, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν εν μέσω της πανδημίας, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ανεβλήθησαν, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Πρακτικό 8 της περιόδου 2018-2020, με την προοπτική να πραγματοποιηθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών από την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α., που θα αφορά τις συναθροίσεις προσώπων σε κλειστούς χώρους και ειδικότερα την συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες συνδικάτων, ενώσεων και συλλόγων.

Οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί για την 01/11/2020 πλην όμως είχαν αναβληθεί και πάλι λόγω της πανδημίας. Ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό. Συνεπώς οι εκλογές της 25/09/2022 θα πραγματοποιηθούν με τον υφιστάμενο κατάλογο των υποψηφιοτήτων.

Αυτή τη στιγμή η πανδημία ευρίσκεται  σε ύφεση , προκειμένου να λήξει αυτή η διαδικαστική εκκρεμότητα, ορίζουμε για την διενέργεια των αρχαιρεσιών την  Κυριακή 25η Σεπτεμβριου  2022 και ώρα 16:00, στο αμφιθέατρο της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, στα Πατήσια.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες σ’ αυτή το ήμισυ (½) των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση καλείται και πάλι την 2α Οκτωβρίου 2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Μέλη τα οποία καθυστερούν την συνδρομή του τρέχοντος έτους, αποκλείονται αυτοδικαίως των Συνελεύσεων.

Κατά την ίδια ημερομηνία θα προηγηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα :

  1. Ομιλία Προέδρου και απολογισμός διετίας 2018 – 2020. Προοπτικές για το μέλλον.
  2. Ανακοίνωση του Προέδρου για τα πεπραγμένα της περιόδου της πανδημίας του Covid-19 (Κορωναιού), δηλαδή από Νοέμβριο 2020 έως και Σεπτέμβριο 2022.
  3. Έγκριση πορίσματος ελεγκτών επί του απολογισμού της διαχειρίσεως της Ενώσεως κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. που έληξε, ως και της περιόδου της πανδημίας που αναφέρεται παραπάνω.
  4. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 – Ιούλιος 2025.
  5. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, έχουν αυτοδικαίως το δικαίωμα του εκλέγειν, και εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και βάσει του πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων.

Κατά τη διαλογή, έκαστο ψηφοδέλτιο δικαιούται να φέρει μέχρι δεκαπέντε (15) σταυρούς. Στην περίπτωση που το ψηφοδέλτιο δεν φέρει σταυρούς λογίζεται ως λευκό. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων γίνονται δεκτά τα εκάστοτε ισχύοντα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις βουλευτικές εκλογές.

Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, γίνεται η διαλογή των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή και συντάσσεται το πρωτόκολλο των αποτελεσμάτων, που υπογράφεται απ’ αυτήν.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται δεκαπέντε (15) μέλη, κατά σειρά οι δεκαπέντε (15) πρώτοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως από τον πίνακα. Οι υπόλοιποι αποτελούν κατά σειρά προτιμήσεως τον κατάλογο των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση για τη σειρά κατάταξης από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Κατά την εκλογική διαδικασία θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία όλων των συναποφοίτων από την πανδημία του Covid-19 (Κορωναιού).

 

Αθήνα 20η Αυγούστου 2022

 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων

MAMAΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη λίστα των υποψηφίων για τις επερχόμενες εκλογές της ΕΑΛΛ.

Σου αρέσει αυτό το άρθρο, κανε μας like!

Please log in or register to like posts.