Κατηγορία: Κοινωνία – Πολιτισμός

Θέσεις και απόψεις Αποφοίτων που εκφράσθηκαν δημόσια στα ΜΜΕ

Πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο, δράσεις, πράξεις αλληλεγγύης, διακρίσεις.