Κατηγορία: Souvenir

Η Ένωση Αποφοίτων έχει ήδη ψηφιοποιήσει μια σειρά από souvenir – προσφορά αποφοίτων και θα συνεχίσει την ψηφιοποίηση με τη βοήθειά σας. Επίσης έχει συλλέξει μία σειρά από φωτογραφίες – στιγμιότυπα της ζωής μας στα σχολεία. Ένα υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.