Συντάκτης: Παναγιώτης Μαμαλής

Μαθηματικός. Καθηγητής Λεόντειος .Πρόεδρος Ένωσης Αποφοίτων Λεοντείου