ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ


Παροχές και Εκπτώσεις εργαζομένων:

1. Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στις βασικές ειδικότητες Παθολόγου και Καρδιολόγου στα εξωτερικά ιατρεία της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και ειδική προνομιακή τιμή για τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες με χρέωση 20€, ενώ αντίστοιχα ιατρική επίσκεψη στο σπίτι με 50€ και 70€ για Σαββατοκύριακα και αργίες.

Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το κόστος επίσκεψης στα Τ.Ε.Π. των κλινικών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ανέρχεται στα τριάντα ευρώ(€30).

Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία κατ’ οίκων ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται κατόπιν συνεννόησης με το Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο 14501, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ιατρός.

2. Έκπτωση 20% στην ιδιωτική συμμετοχή (είτε από ασφαλιστικό πρόγραμμα είτε από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του ασφαλισμένου στα Νοσήλια με ανώτατο όριο τα πεντακόσια ευρώ σε όλες τις Κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης).

3. Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες στα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με χρέωση βάσει του ειδικού εκπτωτικού τιμοκαταλόγου (LP 517). Οι χρεώσεις του ειδικού αυτού τιμοκαταλόγου είναι στην πλειοψηφία τους τιμες δημοσίου (ΦΕΚ) πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Εξαιρούνται φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής.

4. Δωρεάν στοματικός έλεγχος και Οδοντιατρικές πράξεις, με ειδικό ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των Βιοοδοντιατρείων σε Άλιμο, Αθήνα, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη.

5. Αιμοληψία στο σπίτι, με συμμετοχή του ασφαλισμένου στην προνομιακή τιμή των δέκα ευρώ (€10) μόνο εντός λεκανοπεδίου Αττικής.

6. Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου (εντός των ορίων του νομού Αττικής) για μεταφορά από-προς τις μονάδες ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για διενέργεια Μαγνητικών και Αξονικών τομογραφιών με την προϋπόθεση νοσηλείας στις Μονάδες Βιοκλινική Πειραιά ή Βιοκλινικής Αθήνας.

7. Ενημέρωση για συμμετοχή στις Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Βιοιατρική.

Χρήση Ιατρικού Τηλεφωνικού Κέντρου για το συντονισμό του ασφαλιστικού προγράμματος καθώς και την παροχή χρήσιμων ιατρικών πληροφοριών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποστηρίζονται διαχειριστικά και

μηχανογραφικά από Συντονιστικό Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο, με το οποίο συνεργάζεται η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μέσω ενός ενιαίου πανελλαδικού αριθμού 14 501 (χρέωση €0,75 από σταθερά και €1,26 από κινητά το λεπτό πλέον Φ.Π.Α.).

Με την προσέλευση των δικαιούχων της παραπάνω προσφοράς στις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα γίνεται και ταυτόχρονη Δωρεάν έκδοση της κάρτας Υγείας της Βιοιατρικής που διευκολύνει την πρόσβαση στο διαγνωστικό ιστορικό του παραλήπτη αλλά και στη ταχύτερη αναγνώριση και εξυπηρέτησή του.

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ παρέχει την δυνατότητα διατήρησης στοιχείων κλινικού και εργαστηριακού ιστορικού με την μορφή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που δίνει την δυνατότητα στον ασθενή κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση του να τα αναζητήσει και ανακοινώσει σε θεράποντα/ες ιατρό/ούς της αρεσκείας του.

Στις Παραπάνω παροχές περιλαμβάνονται εκτός των αποφοίτων και οι συγγενείς 1ου βαθμού, δηλαδή γονείς, παιδιά καθώς και για συζύγους των εργαζομένων, με προσωπική τους χρέωση.

Προϋπόθεση συμμετοχής στα παραπάνω είναι να αποδείξει ο κύριος κάτοχος ότι είναι απόφοιτος/η των σχολείων του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης και Πατησίων.