Κατηγορία: Δικτύωση

Στη δικτύωση μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας profil και παράλληλα από τον  κατάλογο αποφοίτων κάνοντας διάφορες αναζητήσεις μπορείτε να βρείτε  συμμαθητές  και φίλους αποφοίτους που είναι εγγεγραμμένα μέλη.

Θα μπορείτε να αξιοποιήσετε τα special offers  με την προυπόθεση ότι είσαστε ταμειακά ενήμεροι όπως και τα χρήσιμα link που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες.